Πολίτης… (Έλληνας και Εβρίτης)

ΤΙΜΗ ΚΑΙ ΣΥΡΦΕΤΟΣ

Posted by politis στο Νοέμβριος 2, 2006

Είναι κρίμα και άδικο τους λίγους πολιτικούς που έχουν άποψη και ιδέες τις οποίες μπορούν να τις εκφράσουν αλλά και αποδεδειγμένες ικανότητες στην τοπική αυτοδιοίκηση, να τους “σπρώχνουν” σε τιμητικές μεν αλλά μή αξιοποιήσιμες θέσεις όπως αυτές του Υπερνομάρχη και κατ’ επέκταση σε πρόωρη συνταξιοδότηση…

Μπορεί να καυχηθεί έστω και ένας τοπικός μας “άρχοντας” ότι μπορεί έστω να σκεφτεί (όχι να εκφέρει άποψη) ότι θα πρέπει να ασχοληθεί και με την ουσία των πραγματικών αναπτυξιακών προβλημάτων της περιοχής μας;

Μάλλον όχι, η τουλάχιστον όχι στο επίπεδο του σημερινού μας Υπερνομάρχη, όπως φαίνεται και στην παρακάτω επιστολή για τον υπό διαβούλευση Αναπτυξιακό Νόμο, με την δημοσιοποίηση της στην εφημερίδα Ελεύθερη Θράκη

ΥΓ1: χωρίς να ξέρω ή να είμαι σίγουρος ότι την έγραψε αυτός ή κάποιος συνεργάτης του, το ζήτημα είναι ότι αυτός ενδιαφέρθηκε…

ΥΓ2: μην το “δείτε” το θέμα κομματικά… προσωπικά ούτε είμαι ούτε θα γίνω ποτέ υπέρμαχος των ιδεών που υπερασπίζεται πολιτικά το κόμμα του Υπερνομάρχη μας, απλώς τον κρίνω σε σχέση με τον υπόλοιπο συρφετό…

ΥΓ3: οι υπόλοιποι “άρχοντες” μας που “καίγονται” για το συμφέρον μας, μαζί με όλες τις ενώσεις επαγγελματιών, συνεταιρισμοί κτλ, θα αρχίσουν να κλαίγονται και να οδύρονται για το θέμα αυτό εφόσον τυπωθεί ο νέος νόμος στην εφημερίδα της κυβερνήσεως και μετά… τότε θα διαμορφώσουν άποψη…

«Ο πρωτογενής τομέας, ενόψει της σύνταξης του νέου αναπτυξιακού νόμου»

Επιστολή προς τον πρωθυπουργό της χώρας Κ. Καραμανλή, την ηγεσία του Υπουργείου Οικονομίας, τον Υφυπουργό Γεωργίας Αλ. Κοντό, τον ΓΓ της Περιφέρειας ΑΜΘ Μ. Αγγελόπουλο, τους βουλευτές Ροδόπης και Έβρου και τις νομαρχιακές αρχές των δυο νομών, με θέμα «Ο πρωτογενής τομέας, ενόψει της σύνταξης του νέου αναπτυξιακού νόμου» με την οποία παρουσιάζει τη θέση του, απέστειλε ο πρόεδρος της Διευρυμένης Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ροδόπης Έβρου Χρήστος Χατζόπουλος.
Πιο συγκεκριμένα, αναφέρει τα εξής:

«Από την ψήφιση και θέση σε ισχύ του αναπτυξιακού νόμου 3299/04 ήδη έχουν παρέλθει σχεδόν δύο χρόνια. Στο διάστημα αυτό, και με βάση τα στοιχεία του ΥΠ.ΟΙ.Ο προκύπτει ότι πανελλαδικά έχουν εγκριθεί μέχρι και 22-09-2006 1.590 επενδυτικά σχέδια συνολικού προϋπολογισμού 2.498.092.235 ευρώ και συνολικής επιχορήγησης 1.049.373.088 ευρώ. Από τα παραπάνω εγκεκριμένα επενδυτικά σχέδια, 85 μόνο αφορούν τον πρωτογενή τομέα, ποσοστό επί του συνόλου των εγκρίσεων της τάξης του 5,4%, συνολικού προϋπολογισμού 68.677.618 ευρώ και συνολικής επιχορήγησης 28.278.618 ευρώ. Ειδικά για την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης τα αντίστοιχα στοιχεία έχουν ως εξής:
Αριθμός εγκεκριμένων επενδύσεων: 135
Συνολικό ύψος εγκεκριμένων επενδύσεων: 133.426.631,93 ευρώ
Συνολικό ποσό αιτούμενης επιχορήγησης: 70.801.965,71 ευρώ
Αριθμός εγκεκριμένων επενδύσεων στον πρωτογενή τομέα: 14
Ποσοστό επί του συνόλου των εγκεκριμένων επενδύσεων: 10,37%
Συνολικό ύψος εγκεκριμένων επενδύσεων στον πρωτογενή τομέα: 11.022.626,48 ευρώ
Συνολικό ποσό αιτούμενης επιχορήγησης για τον πρωτογενή τομέα: 5.514.905,71 ευρώ.
Παρότι θεωρούμε ότι ο Ν. 3299/04 είναι προς την σωστή κατεύθυνση δημιουργώντας ένα πλέγμα κινήτρων που βοήθησαν και ενίσχυσαν την αναπτυξιακή πορεία της χώρας, εν τούτοις τα προαναφερόμενα στοιχεία εγκρίσεων επενδύσεων κυρίως στον πρωτογενή τομέα, είναι απογοητευτικά.
Με βάση το συνολικό αριθμό των μονάδων που ενισχύθηκαν τόσο πανελλαδικά αλλά κυρίως στην περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, προκύπτει ότι δεν υλοποιήθηκαν οι στρατηγικές επιλογές που αφορούν την αναπτυξιακή πορεία της περιοχής και οι οποίες σχετίζονται άμεσα με τον πρωτογενή τομέα.
H συρρίκνωση του αγροτικού τομέα την τελευταία πενταετία είναι δεδομένη με αντίστοιχη μείωση του αγροτικού εισοδήματος και συμμετοχή πλέον στο ΑΕΠ κατά 4,76% έναντι 6,58% το έτος 2000. Η κατάσταση επιδεινώνεται με ταχύτατους ρυθμούς εξαιτίας της έλλειψης πολιτικών που ενθαρρύνουν την αύξηση των επενδύσεων στον πρωτογενή τομέα, μέσω ενός συνόλου ευέλικτων και αποτελεσματικών κινήτρων ανάπτυξης.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα, ο αξιόλογος αριθμός επενδυτών, στην περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, κυρίως ενδιαφερόμενοι για την δημιουργία κτηνοτροφικών μονάδων προβατοτροφικής εκμετάλλευσης, όπως εξάλλου έχω επισημάνει και σε προγενέστερες επιστολές μου, οι οποίοι δεν έτυχαν, ή καλύτερα αποκλείστηκαν από τις ενισχύσεις του Ν.3299/04 δεδομένης της ισχύουσας απαγόρευσης για την ίδρυση νέων μονάδων στον κτηνοτροφικό τομέα.
Ο παραπάνω αποκλεισμός δεν αποτελεί μόνο αποκλεισμό συγκεκριμένων παραγωγικών ομάδων αλλά και κεφαλαίων.
Παρακαλούμε, όπως εν όψει της σύνταξης του νέου αναπτυξιακού νόμου, ληφθούν υπόψη τα παραπάνω και προβλεφθεί η ενίσχυση της ίδρυσης νέων μονάδων τόσο για τον κτηνοτροφικό τομέα όσο και για τον τομέα της φυτικής παραγωγής.
Οποιαδήποτε διαφορετική αντιμετώπιση ως η ισχύουσα, βάσει των διατάξεων του Ν.3299/04 και της ΚΥΑ ΚΥΑ 24935/5-7-2005, οδηγεί σε ανισοκατανομή των πόρων ενισχύοντας τους ίδιους κλάδους και τις ίδιες περίπου επιχειρηματικές δραστηριότητες. Έτσι το παραγωγικό σύστημα της χώρας οδηγείται σε έναν «αντιπαραγωγικό δυϊσμό» αφού ένας σεβαστός αριθμός επιχειρηματιών αποκλείεται από το πεδίο άσκησης επενδυτικής δραστηριότητας και κατά συνέπεια ιδιωτικής πρωτοβουλίας, ενώ λοιποί κλάδοι και οικονομικές μονάδες εμφανίζουν έναν υψηλό βαθμό στην συχνότητα χρήσης των αναπτυξιακών κινήτρων.
Το έλλειμμα που δημιουργείται στην αναπτυξιακή πορεία της χώρας και ειδικότερα στην περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, είναι συνεχές και αυξανόμενο, αφού μεγάλη μερίδα του ενεργού οικονομικού πληθυσμού της περιοχής είναι κυρίως κτηνοτρόφοι και αγρότες οι οποίοι αποκλείονται βάση διατάξεων νόμου από την άσκηση επενδυτικής δραστηριότητας.
Η μέχρι τώρα αντιμετώπιση του πρωτογενή τομέα από τον εθνικό αναπτυξιακό νόμο, αντιβαίνει και δεν συνεπικουρεί την υλοποίηση των στόχων της νέας ΚΑΠ, με αποτέλεσμα η πολυπόθητη και πολύπαθη ανταγωνιστικότητα, οι υψηλές προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας τροφίμων, το ικανοποιητικό γεωργικό εισόδημα, η πληρέστερη ενσωμάτωση περιβαλλοντικών στόχων, η δημιουργία εναλλακτικών απασχολήσεων στις αγροτικές περιοχές, να παραμένουν στόχοι, άστοχοι αφού εργαλεία για την επίτευξή τους, όπως ο αναπτυξιακός νόμος, λειτουργούν απαγορευτικά για μεγάλη μερίδα του πληθυσμού.
Η κατάσταση συρρίκνωσης και φθίνουσας πορείας του πρωτογενή τομέα θα επηρεάσει βραχυπρόθεσμα και τις επιχειρήσεις που έχουν ως αντικείμενο την μεταποίηση και παραγωγή γεωργικών και κτηνοτροφικών προϊόντων.
Η πρόβλεψη για την ενίσχυση του πρωτογενή τομέα, και ειδικότερα της επιχορήγησης για την ίδρυση νέων μονάδων στον κτηνοτροφικό τομέα και στην φυτική παραγωγή, εν όψει της σύνταξης του νέου αναπτυξιακού νόμου, θα πρέπει να καταστεί πρώτιστη προτεραιότητα, για την πολιτεία. Ειδικά για τον πρωτογενή τομέα θα πρέπει στο σύνολο των επιλέξιμων προς επιδότηση δαπανών, να συμπεριληφθεί και η αγορά του ζωικού κεφαλαίου.
Στην αντίθετη περίπτωση και με δεδομένα τα στοιχεία που έχουν αναφερθεί, η πολιτική που δεν θα αντιμετωπίσει σφαιρικά, ουσιαστικά και με ποιοτικά κριτήρια την ισότιμη συμμετοχή του πρωτογενή τομέα στις ευνοϊκές ρυθμίσεις του εκάστοτε επενδυτικού νόμου, θα καταστεί χύδην εφαρμογή διατάξεων για συγκεκριμένους τομείς οικονομικής δραστηριότητας, χωρίς μακροπρόθεσμο αναπτυξιακό αποτέλεσμα»

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

 
Αρέσει σε %d bloggers: